Курсове за мотокар Бургас и региона

Курсове за мотокар се организират и провежда в учебен кабинет и учебен полигон индивидуално или при сформиране на група за обучение от 3-4 души.

Обучени по месторабота на територията на предприятието или фирма възложител. Курсовете се провеждат по време на работа или след приключване на работната смяна, провеждат се занятия по теория и практика с мотокар на работодателя. Курсът е организиран така, че да откъсва възможно най-малко работниците от трудовите им задължения. Възможно е да се реализира онлайн обучение дистанционно или в самостоятелна форма по теория и присъствено по практика.

Курсовете за мотокаристи завършват с писмен тест и практически изпит. След приключване на обучението се издава свидетелство за правоспособност за работа с мотокар, електрокар или друга подемно-транспортна техника.

Заплащането става чрез банков превод по фактура за обучение или в брой с касов бон.

Цена на курсове за електрокар и мотокар се определя индивидуално за всеки курсист съобразно неговото образование и професионална квалификация

За контакти:

Атанас Гайдарджиев тел 0898891488 или 0877199552