Курсовете по немски език са разделени на различни категории според нуждите, знанията и потребностите на кандидата, съпоставени с възможностите на учебния център.

Немски език за начинаещи - курсът се формира при набиране на минимален брои кандидати и е по утвърдена от учебния център програма за езиково обучение. Преподавателите по немски език са сертифицирани за провеждане на учебни занятия съгласно българското законодателство и добри учебни практики.

Контакти