Курсове по английски език, организирани от Професионал БГ, учебен център за обучение през целия живот. Моля, изберете подходящото за Вас ниво на владеене на езика по ключов въпрос. Можете да се свържете с нас, за да получите актуална информация и списък на текущите оферти за курсовете по английски. Тук може да видите примерна информация за всички курсове по английски, провеждани от учебния център.

Нашите клиенти имат възможност първо да оценят своите възможности в онлайн тест по английски. След попълване на теста ние препоръчваме лична консултация с вашия бъдещ преподавател в курсове по английски език, за да покаже вашето разговорно ниво.

Основни нива, регламентиращи способностите и уменията на курсистите.

Основно ниво на владеене на Английски език

Курсове по английски обучение за ниво А1 обучаемия може да разбира значението и да използва познати масови за езика и общуването изрази и основни фрази. Може да представи себе си и  другите, да задава въпроси и отговаря на такива като например, къде живее; от къде е и да дава друга проста информация. Може да общува с други хора при положения, че събеседникът говори бавно и отчетливо, без диалект и паразитни думи в изказа.

Курсове по английски обучение за ниво A2 е характерно, че курсистът може да разбира цели изречения и често използвани изрази, свързани с информация за семейството, пазаруване, местоположение и посоки, работа. Може да разговаря по теми, свързани с ежедневни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати въпроси. Може да описва с прости думи и изрази своето минало и своите близки, може да задава въпроси по ежедневни теми и ситуация от първа необходимост.

  • Курсове по английски език
  • Курсове по английски за начинаещи
  • Курсове по английски за напреднали
  • Курс за придобиване на сертификат
  • Курсове за разговорен английски
  • Курс английски на работното място
  • Курс английски за работа в чужбина

Контакти