Компютърен курс за обучение на начинаещи и напреднали за работа с компютър и софтуерни приложения. Курса е разделен на няколко нива с цел оптимални резултати за курсистите.

Курс първо ниво: 40 учебни часа. Включва основни части на компютърната конфигурация и принцип на работа, софтуерни приложения, Интернет, базови умения с офис пакет.

Курс за напреднали: 40 часа. инсталиране на софтуерни приложения, работа в Интернет, Майкрософт офис пакет, грижи за компютърна конфигурация, анти вирусна програма.

Компютърен курс за експерти: 50 часа обучение.

Курса е специализиран за различни компютърни приложения и програми.

Компютърни курсове по месторабота за усвояване и подобряване на компютърните умения на служителите с цел усъвършенстване на на компютърните им умения. Курсовете могат да се проведат на техника на фирмата възложител или на компютри, собственост на учебния център, снабдени с лицензиран софтуер и подходящ хардуер за обезпечаване на учебния процес.

 

Контакти