Свидетелство за правоуправление категория „С“ ви дава право да управлявате моторни превозни средства с максимална маса над 3.5 тона. Тази категория превозни средства се отнася за превоз до 8 пътници без мястото на водача. Също така можете да управлявате и моторно превозно средство с максимална маса над 3.5 тона във състав с ремарке, чиято маса не надвишава 750 кг.

Какво ви предлагаме?

Избирайки нашия учебен център, вие ще имате възможността да се възползвате от нашите конкурентни предимства в курсовете за категория Ц пред другите учебни центрове на пазара. Вие можете да заявите участието си в курса и по телефон или е-mail, без да се налага да посещавате някои от нашите офиси. Теоретичните и практическите часове се провеждат в удобно за вас време. Ние сме гъвкави и по отношение на необходимост от неотложно и бързо преминаване на обучението в ограничен времеви интервал. Предоставяме възможност за разсрочено плащане на таксата за обучение съобразно удобен за вашите нужди погасителен план. Разполагаме с офиси из цялата страна в удобни и комуникативни локации с възможност за използване и на полигон.

Нашият учебен център разполага с опитни преподаватели с много висок процент на успеваемост на техните курсисти по време на външния изпит. Гарантираме ви управление на нови и непрекъснато поддържани в техническа изправност автомобили. Учебните ни зали са оборудвани с цялото необходимо оборудване – компютри, проектори, мутимедийни тренажори и др.

По време на обучението си можете да разчитате на толерантност и разбиране от страна на нашите инструктори по отношение на показваните от вас умения и напредък с течение на времето. Можете да сте уверени в професионалния и етичен подход на нашите преподаватели. В нашата работа ние възприемаме индивидуалния подход към всеки курсист, така че да извлечем най-доброто от него за успешното полагане на външния изпит и придобиването на реални умения при управлението на моторни превозно средство от категория „С“.

Какво трябва да направите?

За да се запишете за участие в курс на обучение за придобиване на свидетелство за правоуправление от категория „С“ е необходимо да представите в учебния център:

  • Копие от дипломата ви за завършено най-малко основно образование
  • Копие от свидетелство за правоуправление категория „В“. В случай, че не притежавате такова вижте информацията за това на нашия сайт.
  • Свидетелство за психологическа годност или т.нар. психо тест
  • Актуална снимка

В какво се състои обучението?

Обучението е съставено от две части:

  • Теоретична част, включваща теми свързани с общото устройство на превозното средство и с превоза на товари;
  • Практическо обучение, включващо управление на товарен автомобил.

Контакти