Курсове категория Е

Както е известно категория Е не може да се използва самостоятелно. Тя дава право за управление на моторно превозно средство от категории C, D и Е в състав с ремарке, с обща маса заедно с неговия товар от над 750 кг. За повече информация вижте по-долу:

В+Е
С нея имате право да управлявате лек автомобил с обща маса до 3.5 тона в състав с ремарке, чиято маса с товар надвишава 750 кг. (при условие, че масата на ремаркето с товар не надвишава масата на автомобила без товар). Изрично условие е предварително да сте придобили вече свидетелство за правоуправление от категория В. Специфичното е, че изпитът се състои само в практическа част. При записването си за курса трябва да представите една снимка паспортен формат, копие от шофьорската ви книжка, контролния талон, както и оригинал и копие на дипломата ви за най-малко основно образование. Практическото обучение включва управление на лек автомобил с ремарке на полигон и по пътищата на републиканската пътна мрежа.

С+Е
Тази категория ви дава право да управлявате товарен автомобил с обща маса заедно с товар над 3.5 тона в състав с ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Условието за тази категория е, че предварително трябва да притежавате свидетелство за категория С, както и стаж от минимум една година. Разликата тук е, че изпитът включва както практика, така и теория. Необходимите документи за записване са копие от лична карта, оригинал и копие на диплома за минимум основно образование, една паспортна снимка, копие от шофьорската книжка и контролния талон, както и Справка– „Нарушител за региона” (издава се от КАТ).

D+E
Категорията дава право да управлявате автобус (с повече от 8 седящи места) в състав с ремарке, чиято допустима максимална маса с товар превишава 750 кг. Предварително е необходимо да имате категория D. Изпитът е по теория и практика. Необходимият набор от документи за записване е аналогичен с тези за категория C+E.

Излишно е да ви убеждаваме, че категориите +Е ви дават голямо предимство на пазара труда, в случай че сте избрали да печелите прехраната си като шофьор. Способността ви да управлявате ремарке ви дава възможност да избирате измежду повече варианти при търсене на работа.
Това е добро решение и за малкия бизнес. Често собственици на малки магазини, заведения и други са принудени да извършват сами много от ежедневните си дейности. Тук категорията +E може да облекчи много работата ви и да спести част от регулярните ви разходите за транспорт.

Контакти