Курсове за прикачвачи (подкранови работници, текелажници, сапанджии)

Обучение в курс за прикачвачина товари (сапанджии, текелажници)
Терминът „прикачвачи“ е възприет в последната редакция на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТХПС), приета с ПМС 199 от 10.09.2010г. , и обучението се провежда съгласно изискванията на тази наредба.

Прикачвачи са лицата които окачват товарите на повдигателните съоръжения (различните видове кранове, ел.телфери и др.), посредством товарозахващащи приспособления.

Съгласно чл.58 от НБЕТНПС ползвателят на повдигателните съоръжения е длъжен да провежда първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на прикачвачите и на кранистите.

Учебен център „Професионал БГ“ е разработил учебен материал по темата, който се представя визуално на курсистите и може да им се предоставя в различни формати, включително и отпечатан като учебник.

Курсовете се провеждат по заявка от фирми и индивидуално в учебен кабинет.

Необходими документи за курсистите:

 • лична карта за доказване на пълнолетие;
 • диплома за образование (мин. Основно)

Обучението включва:

 • запознаване с действащите нормативни документи за прикачвачи - НБЕТНПС ,текстове от Закона за технически изисквания към продуктите, наредбата за знаците и сигналите между прикачвачите и кранистите:
 • товарозахващащи приспособления - всички видове сапани, халки, шегели, клампфи, клещи, обтегачи и др. и тяхното приложение;
 • начини и схеми за превързване, пренасяне и подреждане на товари;
 • задълженията на прикачвачите в трите фази на работния процес – преди започване, по време на самия процес и след приключването му;
 • практически упражнения с някои видове сапани и начини за привързване на товари, приблизително определяне на теглото и центъра на тежестта на товарите;
 • здравословни и безопасни условия на труд, органи на техническия надзор, норми за бракуване на сапани, оказване на долекарска помощ при злополуки;
 • попълване на тест за проверка на знанията.

Достигани цели:

 • повишаване нивото на безопасност при работа с товари;
 • намаляване на риска при работа с висока интензивност и опасни товари.
 • обучението приключва с Изпит за проверка на знанията и издаване на Удостоверение за професионално обучение обр. 3-73 на МОН.

Контакти