Цени на предлаганите курсове в нашия информационен портал.

Цена за шофьорски курсове категория B е формирана по следната схема:

Цена на курса 410 лева.
Цена за изпити 4Х60 лв.

Допълнителни такси:
Цена на допълнителен час по кормуване 20 лв.
За повторно явяване на вътрешен изпит 10 лв.

Отстъпки:
За изпити: 
след второто явяване на изпит 50%

За допълнителни часове:
след второ явяване 50%

за допълнителни часове по желание на курсиста 40 %
за консултации по теория - безплатно
за учебни материали - безплатно

Контакти