Нашият козметичен курс предлага знания и умения в областта на здравословната и естетическата козметика. През годините сме създали дълбоки традиции в областта като до момента сме обучили стотици курсисти. Не без гордост можем да споменем, че нашият преподавателски състав е един от най-квалифицираните, притежаващ не само практически опит, но и теоретични познания. По време на вашето обучение вие ще имате шанса да се учите от специалисти в областта на козметиката, медицината, химията, технологиите, лекарствените средства и др.

Една от главните цели на курса е не само да ви запознае с основите на здравословната и естетическата козметика, но да мине отвъд това. Подходът на обучение, който сме избрали, ще ви провокира да потърсите предприемача в себе си. Не е трудно човек да бъде обучен да стане добър козметик. Предизвикателството е да го накараш да надскочи себе си, да мине отвъд това, което той възприема като своя зона на комфорт и да направи крачката напред. По тази причина в нашия курс наблягаме не само на предписването и нанасянето на различни козметични продукти на клиенти, но се фокусираме и върху предприемаческия дух на нашите курсисти за създаването на свои собствени козметични салони. В тази връзка процентът на курсистите ни започнали вече собствен бизнес в областта на козметиката непрекъснато нараства.

Едно от предимствата на курса пред тези на нашите конкуренти е, че в неговия обхват силно застъпени са темите, свързани с здравна козметика – дерматология, биология на различните типове кожи, химичен състав на козметичните продукти и др. Заложили сме и на теми, свързани с методи за оценка и избор на козметични продукти за красота, а също така и естетическа козметика, базирана на ръчни процедури или процедури, прилагани посредством специализирано оборудване.

В процеса на вашето обучение вие ще бъдете обект на непрекъснато оценяване. Нашата философия е, че човек научава много повече, ако полага усилия по време на цялото обучение за сметка на усилено възприемане на информация непосредствено преди финалния изпит. Нашите преподаватели ще ви възлагат изпълнението на курсови задачи, като за всяка от тях ще получите подробни указания за нейното изпълнение. Определени са часове за индивидуални консултации, по време на които можете да задавате въпроси, свързани с курсовите задачи.

Нашият учебен център е създал партньорски отношения с производители на козметични продукти, което ни позволява да ви предоставяме по време на обучението ви мостри на продукти, с които в последствие реално ще работите. Разполагаме с богат библиотечен фонд с учебници, помагала, книги и други материали, които ще са на ваше разположение по време на обучението.

Компютърен курс за обучение на начинаещи и напреднали за работа с компютър и софтуерни приложения. Курса е разделен на няколко нива с цел оптимални резултати за курсистите.

Курс първо ниво: 40 учебни часа. Включва основни части на компютърната конфигурация и принцип на работа, софтуерни приложения, Интернет, базови умения с офис пакет.

Курс за напреднали: 40 часа. инсталиране на софтуерни приложения, работа в Интернет, Майкрософт офис пакет, грижи за компютърна конфигурация, анти вирусна програма.

Компютърен курс за експерти: 50 часа обучение.

Курса е специализиран за различни компютърни приложения и програми.

Компютърни курсове по месторабота за усвояване и подобряване на компютърните умения на служителите с цел усъвършенстване на на компютърните им умения. Курсовете могат да се проведат на техника на фирмата възложител или на компютри, собственост на учебния център, снабдени с лицензиран софтуер и подходящ хардуер за обезпечаване на учебния процес.

 

Page 3 of 3

Контакти