Курсове за фризьор с практическа насоченост и професионален стаж във фризьорски салон

Курсовете за фризьор се едни от най-увлекателните професионални обучения. Фризьорски курс е истинско преживяване за обучаемите и възможност за усвояване на ключови компетентности и знания в часовете по подготовка. Професията на фризьора, както много други, включва в себе си баланс между образование и опит. Фризьорският курс, който ви предлагаме е програма за обучение на начинаещи и опитни фризьори. В отделните държави има различни изисквания относно необходимата квалификация, за да се практикува професията фризьор. Този курс е предназначен за подобряване на уменията ви и ще повиши перспективите ви за кариера като коафьори и развиване на собствен бизнес и търговска марка. Той може да се използва с цел на придобиване на необходимата квалификация за практикуване в държава поради факта, че учебния център е лицензиран като професионална обучаваща организация .

Фризьорския курс е проектиран, така че да е полезен за онези от вас, които искат да получат усет за стил и предимство пред другите колеги в салона или да открият свои собствен салон. За записване не се изисква специална подготовка, опит или образование. Можете да започнете курса дори и ако никога преди това да не сте държали ножица в ръка. Ние ще ви научим на всичко необходимо. Добре дошли са както дамите, така и господата. Фризьорството далеч вече не е само женска професия. Едни от най-големите светила в бизнеса са представители на мъжкия пол.

Защо този курс е полезен за вас?

• той дава летящ старт на вашата фризьорска кариера;

• ще ви научим на тайни, които ще ви превърнат в професионалист не за години, а за месеци;

• ще се учите от първо лице от утвърдени професионалисти в професията;

Какви са конкурентните ни предимства пред други подобни курсове?

• заниманията се провеждат в удобно за вас време и на комуникативно място;

• програмата за обучение се съобразява с вашия темп на напредък;

• предлагаме гъвкави схеми на плащане;

• ще ви осигурим богато илюстровани учебни материали, които показват сложните наглед техники стъпка по стъпка;

• консумативите за практически занятия са популярни международни марки като LOREAL и VICHY ;

Курсът по фризьорство покрива следните теми:

• цялостно координиране на служителите и работата на един фризьорски салон;

• запазване на часове и планиране на график за работа;

• приемане на клиенти и консултации;

• поддръжка на чисто работно място;

• грижа за стерилността на оборудването;

• продажба на услуги и продукти за коса;

• предварителна подготовка на клиентите за услугите на салона;

• диагностициране на проблеми с косата и скалпа на клиентите;

• третиране на скалпа и косата;

• премахване на използвани от клиентите химикали;

• мъжко и дамско подстригване;

• специфика при подстригването на малки деца;

• стайлинг;

• методи за къдрене;

• боядисване;

• консултиране на клиентите за подходящия тип прическа за определено събитие – приеми, абитуриентски балове, сватби или др.

По време на обучението си вие ще имате възможността да се обучавате върху истински клиенти, с които сме създали дългогодишни партньорски взаимоотношения. Неотлъчно до вас ще бъдат нашите квалифицирани специалисти, които ще ви ръководят и напътстват. Така ще свикнете със спецификата на работата с хора още от първия ден на практическото си обучение при нас. Възможно е при провеждане на практическите занятия да поканите свои близки, които да получат нова визия от вас докато вие все още се обучавате в курса по фризьорство.

След приключване на курса за фризьор ще положите изпит, в които ще демонстрирате наученото по време на теоретическите и практическите занятия по предварително зададена тема. Онези от вас, които покрият критериите, ще получат специален диплом за придобита квалификация за фризьор, валидна в Европейския Съюз.

Повече информация за нашите фризьорски курсове може да получите на тел. 0885 199 140.

Курсове за начинаещи и напреднали любители на фотографията и визуалното изкуство. Обучение на различни фотографски техники за любители и професионалисти по фотография.
За всеки от нас е видимо как с течение на времето технологиите от нашия живот стават все по-съвършени и все по-лесни за използване. В същото време цената за един и същ клас фото апарати и оборудване с времето спада значително, ставайки все по- достъпно за повече и повече хора.

Технологичният прогрес във фотографията и фотоапаратите някак само естествено отхвърли използването на класическите филми и премина в ерата на дигитализацията. Вече няма нужда да чакате с дни за да вземете снимките си от местното фото студио, а професионалните фотографи вече не губят часове в тъмната стаичка, за да проявяват творбите си. Времето от натискането на спусъка до визуализиране на готовата снимка на екрана на компютъра вече е възможно дори за 30 секунди.

Всичко това спечели много приятели на рисуването със светлина, каквото всъщност е значението на терминът „фотография“ в превод от гръцки. Това изкуство стана все по-достъпно и популярно сред хората в последните години. Вече не е нужно да пръскате безумно много пари за оборудване и да сте богове във фотографията, за да направите едни нелоши снимки.

Но ако сте решили да направите крачката от любителя фотограф към професионалиста или просто сте се чудили как е направена някоя снимка, когато сте я видели в интернет, то значи ние имаме решение за вас. Предлагаме ви курс по фотография, който ще отговори на всичките ви въпроси и чрез който да подобрите значително своите фотографски способности. Нашият екип от изключителни професионалисти, чиито снимки греят от страниците на най-популярните списания, ще ви потопят в света на фотографията чрез теоретични сесии и практически упражнения, за да сте способни:

  • Да използвате свободно основните фотографски понятия – яркост и контраст, отвор на блендата, сила на околната светлина, скорост на затвора, ISO чувствителност на матрицата, баланс на бялото, експозиция на кадъра и др.,
  • Да направите правилен избор на оборудване за фотография – ще разберете повече за предимствата и недостатъците на различните марки и модели фотоапарати, предназначение и видове обективи (фокусно разстояние и възможности), разновидности на фотографски филтри, стойки и стативи, осветително оборудване – светкавици и оборудване за фото студио, фото принтери и др.
  • Как да кадрирате - как да разположите обектите на снимката, какво да „изрежете“ и какво да остане вътре във вашия кадър и къде точно,
  • Да разбирате основите и принципите на цифровата фотография – да можете да определяте правилната експозиция, характеристиките на околната светлина, настройки и др.,
  • Да използвате различни похвати при снимане – ще се научите на панорамна фотография (заснемане и сглобяване), ще правите нощни снимки, ще снимате водопади и течаща вода, спортни снимки, портретна фотография, черно-бели снимки, снимане на цветя, насекоми и макрофотография, ще научите всичко за HDR фотографиите,
  • Да снимате в RAW и други формати без намеса от фотоапарата при запазване на снимката,
  • Да правите компютърна обработка на снимки – софтуер и техники, защита на авторските права с добавяне на EXIF метаданни и водни знаци за авторски права и т.н.
  • Да съхраните снимките си в архиви и да ги споделяте в Интернет,
  • Да се възползвате от фото пазарите и ще се научите да припечелвате от продажбата на снимки,
  • Ще се запознаете с безценни Интернет ресурси.

Представяме на вашето внимание счетоводен курс. Благодарение на него ще можете да се ориентирате по-добре в сложния свят на парите и тяхното счетоводно отчитане. Учебната програма на курса включва теоретични лекции и практически упражнения от опитни преподаватели по следните теми:

Стопанска отчетност – всичко за същността, основните понятия и развитие през годините на стопанската отчетност. Дефиниране на различни измерители за отчитане. Видове стопанска отчетност – оперативно-техническа, счетоводна и статистическа отчетност.

Теория и практика на счетоводството – определяне, основни елементи, същност, възможности и изисквания за реализация на счетоводна политика. Основни счетоводни принципи, дефинирани от законодателството в Закона за счетоводството.

Предмет на счетоводството – същност на методите за счетоводство. Способи за документиране, инвентаризация, калкулация, счетоводни сметки, двойно записване, водене на баланс и др.

Повече за способите за документиране в счетоводството – дефиниции за счетоводен документ – първични и вторични счетоводни документи и регистри. Класификация на документите, използване, съхранение и документооборот.

Инвентаризация. Същност и видове – балансови, периодични и случайни. Ред за извършване и документиране на резултатите от инвентаризацията.

Оценка и калкулиране. Същност и начини на приложение. Оценяване на активи, пасиви, материални запаси, незавършени продукти в процес на производство, готова продукция, наличности в края на отчетен период, валута, безвъзмездно придобити активи. Взаимовръзки между оценката и калкулирането. Ред за изготвяне на калкулации и упражнения с конкретни примери.

Сводка на отчетни данни – същност и предназначение на способа, възможни приложения и цели.

Счетоводни сметки – същност, необходимост, основни функции и взаимовръзки между различните сметки. Класификация на счетоводните сметки – активни, пасивни, активно-пасивни, синтетични, аналитични, основни, оперативни, финансово резултатни, корективни, задбалансови и др. според техните признаци на класификация. Жизнен цикъл на счетоводните сметки – дейности по откриване, тяхното водене и приключване.

Способ на двойно записване – същност и предназначение. Кореспондиращи си сметки. Какво е счетоводна статия – видове и приложението им.

Счетоводен баланс – определение за счетоводен баланс, балансови пера и видове баланси – първоначални, периодични, за приключване и извънредни. Едностранна и двустранна форма на баланс. Техники за съставяне и поддържане на баланс.

Активи и пасиви. Видове активи – дълготрайни материални и нематериални активи, финансови активи, материални запаси, незавършило производство, готови продукти, вземания, финансови средства, разходи за бъдещи периоди, загуби, задбалансови активи и др. Пасиви на организацията като обект на счетоводство – собствен капитал, резерви, печалби, приходи за бъдещи периоди, задбалансови пасиви. Връзка между активите и пасивите.

Оборотни ведомости – същност, видове, приложение и взаимовръзки.

Счетоводни грешки – откриване и начини за тяхното коригиране. Коректурен способ, сторниране, допълнителни счетоводни статии и др.

Счетоводно приключване. Технология, последователност и характер на счетоводното приключване. Основни моменти и примерна схема.

Годишен счетоводен отчет – видове, съдържание, изисквания, начини и срокове на изготвяне. Одиторска заверка, публикуване и др.

Ако проявявате интерес към курс по основни на счетоводството, свържете се с нас като посетите секцията с контактна информация на сайта ни.

Този курс за маникюристи обхваща правилната грижа за ноктите на ръцете. Той включва също така обработка и оформяне на кожичките около ноктите, съответно масаж на ръцете, правилна грижа за ноктите на ръцете. Благодарение на този курс участниците ще знаят как да полират ноктите правилно, да вземат под внимание различните противопоказания за клиентите и да дават консултации във връзка с тях. Темите за постоянната грижа на клиента за неговите нокти и след процедурите също са застъпени в този курс. Добавена е и информация за проблеми по ноктите, инфекциозни заболявания и др. Вие също така ще знаете как да полирате правилно ноктите, да работите както с обикновени цветове, така и с френски маникюр и по-сложни комбинации и композиции.

Този курс е гъвкав и е отворен както за напълно начинаещи, така и за действащи терапевти. Не са необходими никакви предварителни писмени изпити или сертификати. Само се записвате и обучението ви започва. Максимумът е 6 души в един клас, което гарантира индивидуално внимание и подход по време на обучението.

Ако смятате, че това обучение не е достатъчно за вас, вие имате възможност да се върнете от начало и да го повторите отново безплатно. Това е възможно, но поради по-малките класове рядко се налага.

Какво е включено в този курс:

Хигиена, здраве и безопасност - Научете се как да гарантирате най-добрите стандарти за здраве и хигиена за вашето обкръжение, себе си и вашите клиенти

Анатомия и физиология - изследване на костите на ръцете и около ноктите

Продуктите и оборудването, които са ви необходими - какво да използвате и купите за себе си или вашия салон

Консултации - Как да получавате точната информация от клиентите си, преди да започнете лечение

Противопоказания за лечение - заболявания по ноктите и разстройства, за какво трябва да внимавате и как да разпознават тези състояния

Френски и цветен лак - Как да се прилагат терапевтични маски, подмладяване и защита на кожата и ноктите

Правилно поставяне на лак

Рехабилитация - Инструктирайте вашите клиенти на правилното лечение у дома в периода между посещенията в салона

Използвани продукти

Нашите козметични курсове предлагат възможност да се обучите в техническите аспекти на прилагането на материали, необходими за ежедневната ви работа като маникюрист, без да губим ценно практическо време, за да се опитваме да ви продаваме определени продукти. Ние ще ви покажем как ефективно да използвате продукта за постигане на фантастични резултати.

Таксата на курса включва всички необходими материали и продукти, използвани по време на обучението, така че можете да бъдете уверени, че няма скрити допълнителни такси.

Page 2 of 3

Контакти