Обучението е в различни групи в зависимост от знанията на кандидатите.

Курс по португалски за начинаещи. Основни езикови изрази и специфични словосъчетания, характерни за испанския език, кратка граматика и основни правописни правила. Образуване на цифри, конкретни синтактични и морфологични правила.

Курсове по португалски за напреднали. Разговорни изрази и понятия, използвани в общуването на работа и при пътуване.

Курсове по разговорен португалски за курсисти с базови знания. Курсът е подходящ за кандидати, които желаят да подобрят своите лингвистични умения на съответния език непосредствено и интензивно преди заминаване на работа в чужбина или посрещане на важен гост с португалски език.

Нашата школа за чужди езици предлага курс за обучение по италиански език на различни нива. Предоставяме възможност за обучение както на абсолютно начинаещи, така и на напреднали. Преди да се запишете за някой от нашите курсове вие попълвате кратък тест, който ни помага да ви предложим най-подходящото за вас ниво на обучение:

Начален курс Elementary I
Този курс ви въвежда в основните елементи на италианския език. Акцентът при него е върху развитието на основните умения за слушане, говорене, четене и писане. След завършването на курса курсистите са в състояние да разбират и да отговорят с граматична точност на говорим и писмен италиански език. Това ниво ви дава само най-основни познания по италиански език, затова е важно да не спирате до тук и да продължите със следващите нива, ако сте приели езика на римляните като свое предизвикателство.

Начален курс Elementary II
Това, разбира се, е продължаването на Elementary I и се фокусира върху основните елементи на италиански език в рамките на културния контекст. Акцентът е върху по-нататъшното развитие на слушане, говорене, четене и писане. След завършването на това ниво курсистите могат да разбират и да реагират писмено и говоримо на италиански и да демонстрират осъзнаване без затруднение на характерни изрази, които нямат буквален превод.

Начален курс Lab 1
Този курс дава възможност за подобряване на придобитите умения по основните елементи на италианския език. По време на курса се работи върху по-нататъшното развитие като се използват и различни средства за допълнително обучение и мултимедийни материали. След завършване на курса курсистите могат да разбират и да отговорят с граматична точност писмено и говоримо на италиански и демонстрират специфични социални модели, характерни за италианския език и италианците.

Начален курс Lab 2
Курсът Lab 2 дава възможност за подобряване на придобитите познания за основните елементи на италианския език. В него се съсредоточаваме върху по-нататъшното развитие на основните умения за слушане, говорене, четене и писане чрез използване на различни средства за допълнителни, предимно разговорни форми на обучение. След завършването му курсистите могат да разбират и да реагират с повишаване на професионалната подготовка писмено и говоримо на италиански език, включително писане на официална бизнес кореспонденция, начални форми на симултантен превод и др.

Курсове за средно напреднали Intermediate
Този курс представлява преглед на наученото до момента и разширяване на основните знания по италиански език. Акцентът е върху изучаването на автентични и представителни литературни и културни текстове. След завършването му курсистите могат да комуникират ефективно, точно и креативно за миналото, настоящето и бъдещето. Обучението по слушане с разбиране е подсилено със слушане на тематични CD-та извън класната стая.

Page 2 of 2

Контакти