Курсове по английски език, организирани от Професионал БГ, учебен център за обучение през целия живот. Моля, изберете подходящото за Вас ниво на владеене на езика по ключов въпрос. Можете да се свържете с нас, за да получите актуална информация и списък на текущите оферти за курсовете по английски. Тук може да видите примерна информация за всички курсове по английски, провеждани от учебния център.

Нашите клиенти имат възможност първо да оценят своите възможности в онлайн тест по английски. След попълване на теста ние препоръчваме лична консултация с вашия бъдещ преподавател в курсове по английски език, за да покаже вашето разговорно ниво.

Основни нива, регламентиращи способностите и уменията на курсистите.

Основно ниво на владеене на Английски език

Курсове по английски обучение за ниво А1 обучаемия може да разбира значението и да използва познати масови за езика и общуването изрази и основни фрази. Може да представи себе си и  другите, да задава въпроси и отговаря на такива като например, къде живее; от къде е и да дава друга проста информация. Може да общува с други хора при положения, че събеседникът говори бавно и отчетливо, без диалект и паразитни думи в изказа.

Курсове по английски обучение за ниво A2 е характерно, че курсистът може да разбира цели изречения и често използвани изрази, свързани с информация за семейството, пазаруване, местоположение и посоки, работа. Може да разговаря по теми, свързани с ежедневни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати въпроси. Може да описва с прости думи и изрази своето минало и своите близки, може да задава въпроси по ежедневни теми и ситуация от първа необходимост.

  • Курсове по английски език
  • Курсове по английски за начинаещи
  • Курсове по английски за напреднали
  • Курс за придобиване на сертификат
  • Курсове за разговорен английски
  • Курс английски на работното място
  • Курс английски за работа в чужбина

Курсовете по немски език са разделени на различни категории според нуждите, знанията и потребностите на кандидата, съпоставени с възможностите на учебния център.

Немски език за начинаещи - курсът се формира при набиране на минимален брои кандидати и е по утвърдена от учебния център програма за езиково обучение. Преподавателите по немски език са сертифицирани за провеждане на учебни занятия съгласно българското законодателство и добри учебни практики.

Курсове по испански език се провеждат съвместно с наши партньори от други учебни организации, с които учебния център има сключен договор за сътрудничество и провеждане на курсове.

Позволете ни да ви представим нашия курс по френски език. Езикът, известен още като езикът на любовта. С нашият интензивен курс ще се потопите в магията и красотата на един от старите европейски езици. Не случайно дълго време френският бил международен официален език и език на дипломацията. В наши дни френският е необходимо условие при комуникацията с някои бизнес партньори и е полезен при туристически пътувания в страната на виното. Кой не би искал да види Айфеловата кула, Лувъра и омаят на китна френска провинция с прочутите сортове лозя!?

За разлика от нашите конкуренти нашето езиково обучение има предимството на интегрираните в програмата европейски езикови рамки, правила и норми. Нашият курс се провежда в съответствие с най-високите европейски стандарти, за да гарантира на вас, нашите клиенти, най-оптималното отношение между цена и качество. Не е нужно да споменаваме, че сертификатът от успешно положения изпит се признава от редица обществени и международни институции, като държавна администрация, университетите във Франция и по целия свят.

Както и другите ни езикови курсове и обучението по френски се провежда във време съобразено с вашите ежедневни ангажименти. Предлагаме ви възможност за участие във вечерни или съботно-неделни курсове.

Обучението се провежда в уютни и добре оборудвани зали с автомати за кафе и закуски, с които да се подкрепите по време на почивките. Разполагаме с най-модерната техника за обучение по чужди езици, включващо аудио и визуална техника, компютри, мултимедиини проектори и др.

Лекциите и упражненията се провеждат от квалифицирани преподаватели с дълъг стаж в обучението по френски език. Можете да разчитате на тяхното внимание в случай, че срещнете затруднение по време на обучението си. Въпреки че обучението се провежда под формата на групи, винаги можете да разчитате на индивидуален подход към вас и моделиране на учебната програма съобразно напредъка ви.

За успешното ви обучение и получаването на трайни познания по френски език аудиторните занимания се допълват и от домашни упражнения, които вашите преподаватели ще ви възлагат по време на курса. Нашата философия е, че успехът в едно обучение зависи от непрекъснатото оценяване. По тази причина крайната ви оценка се оформя както от вашето постижение на финалния изпит, но в същата степен и от вашите оценки по време на самия курс.
Опитът, които сме натрупали през годините ни дава основание да сме уверени, че ние сме способни да ви предоставим обучение, които не само ще надмине вашите очаквания, но и без притеснения бихте препоръчали на вашия приятели и познати.

Page 1 of 2

Контакти