Цени на предлаганите курсове в информационния портал за обучение.

Цената на категория B се сформира по следния начин :

Цена на курса на обучение 600 лева. Включва обучение по теория и кормуване, съгласно действащите към момента изисквания за минимални часове. 
Цена за изпит 60 лв. общо 4 изпита. Крайна цена за 1 бр. курс с включени изпити такси учебни материали 840 лева.

Категория С за камиони с обща маса над 3500 килограма

840 лв. с включени изпити и такси.

Категория А 450 лв.

Цена на курс за мотокар и електрокар 350 лева. Включва теория  по устройство и безопасна експлоатация на електрокари и мотокари и практика в рамките на 3 дни на учебен полигон разполагащ с рампа, стелажи, товари, палети и всичко необходимо за учебния процес.

Допълнителни такси:
Цена за допълнителен час по кормуване 20 лв.
За повторно явяване на вътрешен изпит 10 лв.

Отстъпки : за допълнителни часове 25% над 10 уч. ч.
за консултации по теория - безплатно. 
за учебни материали - безплатно.

Възможност за организиране на кормуване със симулатор.

Контакти