Курсове за мотокар и електрокар в София.

Обучение в индивидуална форма или в групов курс на нашия полигон за практическо обучение. Курса включва теория по съвременна програма за обучение разработена съвместно с преподаватели от технически университети и работници в различни сфери на индустрията, логистични складове, производствени предприятия, металургия добивна промишленост и други.

Курс във Вашия склад на електрокар или мотокар използван за подемно-транспортни дейности в реална трудова обстановка. Провежда се в предварително разработен график съобразно натовареността на машините и времето на работещите. 

Контакти