Курсовете за монтьор механик на автомобили се провеждат в град София в сервиз на учебния център или в базата на фирмата, която се представя за обучението. Нашите клиенти са сервизни за ремонт и обслужване на фирмите вносители на автомобили и дилъри, извършващи гаранционно обслужване и ремонт. Учебната програма е съобразена с изискванията на заявители и образователни стандарти за професия по автомонтьори и за предпочитанието на  сервиза за конкретни знания, които трябва да имат за приоритет обучаемите в курса и автомобилите, които се налага да поправят.